• 70273698
  • gduuya865@gmail.com
Сарын мэдээ
2022 оны 5 сарын ажил

5 сарын ажлын тайлан...

2022-06-07 10:27:42

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны 4 сарын ажил

4 сарын ажлын тайлан...

2022-06-07 10:21:30

Дэлгэрэнгүй..
3 сарын ажил

3 сард хийсэн ажил...

2022-04-06 12:46:45

Дэлгэрэнгүй..
Цэцэрлэгийн 1 сарын ажил

Цэцэрлэгийн 1 сарын ажил...

2022-03-18 16:36:29

Дэлгэрэнгүй..
цэцэрлэгийн 2 сарын ажил

цэцэрлэгийн 2 сарын ажил...

2022-03-18 12:53:20

Дэлгэрэнгүй..
11 сарын үйл ажиллагааны мэдээ

Ажлын тайлан...

2021-12-07 15:40:17

Дэлгэрэнгүй..
10 сарын мэдээ

10 сард хийсэн ажлын тайлан мэдээ...

2021-10-28 14:56:25

Дэлгэрэнгүй..
9 сарын мэдээ

9 сард хийсэн үйл ажиллагааны тайлан...

2021-10-28 12:25:26

Дэлгэрэнгүй..