• 70273698
  • gduuya865@gmail.com
Танилцуулга
Төрийн албан хаагчийн өдрийг тэмдэглэлээ

Төрийн албан хаагчийн өдрийг тэмдэглэлээ...

2022-06-30 09:43:28

Дэлгэрэнгүй..
Сумын 100 жилийн ой зохион байгуулах комисс томилох тухай

Сумын 100 жилийн ой зохион байгуулах комисс томилох тухай...

2022-05-12 16:47:49

Дэлгэрэнгүй..
Эрүүл мэндийн төвийн танилцуулга

Сумын эрүүл мэндийн төв...

2021-09-15 18:15:09

Дэлгэрэнгүй..