• 70273698
  • gduuya865@gmail.com
Сарын мэдээ
ЕБС-н 4 сарын ажлын тайлан

4 сарын ажил...

2022-05-17 17:55:24

Дэлгэрэнгүй..
1-р улиралын ажлын тайлан

ЕБС-н 1-р улиралын тайлан...

2022-03-31 16:10:16

Дэлгэрэнгүй..
ЕБС-ийн 10-12 сарын ажлын тайлан

ЕБС-н үйл ажиллагааны тайлан...

2021-12-15 10:02:11

Дэлгэрэнгүй..
Бүтээлч ажлын тайлан

...

2021-12-14 16:34:13

Дэлгэрэнгүй..
10-р сарын мэдээ

10 сарын үйл ажиллагааны тайлан...

2021-11-01 14:53:11

Дэлгэрэнгүй..
8-9 сард хийсэн ажил

8-9 сард хийсэн ажлын тайлан...

2021-11-01 12:30:23

Дэлгэрэнгүй..