• 70273698
 • gduuya865@gmail.com
Эрүүл мэндийн төвийн анилцуулга

ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНДЭЛГЭР СУМЫН

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 • эрүүл мэндийн төв нь анх Сумынх 1937 онд нэг бага эмчтэйгээр байгуулагдаж 1968 онд их эмчийн салбар болон өргөжсөн. 1969 онд сум дундын эмнэлэг болон өргөжиж 1970 онд ясли нэмэгдсэн. 1974 оноос сумын эмнэлэг болон өөрчлөгдсөн 2012 оноос сумын эрүүл мэндийн төв болон нэрлэгдэн одоогоор 81 жилийн турш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна.
 • 506 өрхийн 1506 хүн амд нийгмийн эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг.
 • 4 удаа магадлан итгэмжлэгдсэн.

2003 онд анх

2007 онд 5 жилээр

2013 онд  

2014 онуудад 3 жилээр

    ЭМТ-н барилга: 1968 онд ЗХУ-ын хандиваар 7685кв.м талбайтай өөрийн байртай. 2016 онд 63 сая төгрөгийн хөрөнгөөр дээврийн их засвар, 2018 онд иргэдийн  1790000, аж ахуй нэгж 1000000 төгрөгийн хандиваар их засвар хийсэн.

Барилга ХБИ-дэд зориулсан налуу зам болон гадна 00-той
ОНХС-аас санхүүжилт шийдэгдэн 2018 онд гадаа ОО-оо шинээр барина.

Иргэд аж ахуйн хандив 1790000 төгрөгөөр 2018 онд засварласан

Амбулатор                                                                                                         Стационер

  

Яаралтай түргэн тусламжийн өрөө

 

Эргэлийн эмийн сан, тендерийн эмийн сан

НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР

 • НЭМАжилтан бүтэн орон тоогоор ажиллаж байна.
 • Сургалтын TV, компьютер, өнгөт принтер, зөөврийн өсгөгч зэргээр бүрэн хангагдсан.

 

Хүний нөөцийн менежментийн талаар

Чадавхижуулсан байдал /мэргэжлийн ариутгагчтай болсон/

Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал  / эмт-ийг их эмч Г. Уянга мэдрэл судлалын нарийн мэргэжлийн сургалтанд 2017 оны 11 сараас суралцсан.

Байгууллагын давуу тал

 • Хүний нөөцийн хангалт 100% эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх орчин нөхцлөөр хангагдсан.
 • Багануур, Зуунмод хоттой ойрхон учраас цаг алдалгүй дээд шатлалын эмнэлгийн тусламж авдаг.
 • Эх барих эмэгтэйчүүдийн нарийн мэргэжлийн эмч, эх барих бакалаврын бага эмчтэй учир төрөх эмэгтэйчүүдийн тусламж цаг алдалгүй үзүүлэх боломжтой.
 • Гар угаах угаалтуур хөлөөр, тохойгоор ажилладаг, өрөө бүрт байрлуулсан.

 

Байгууллагын сул тал

 • Өрөө тасалгааны хүрэлцээ хангамж муутайгаас вакцины, ариутгалын өрөө, эмнэлгийн эмийн сан, чийрэгжүүлэлтийн өрөөний урсгалыг стандартын дагуу зохион байгуулах боломжгүй. 
 • Угаалгын өрөөг  нэг чиглэлийн урсгалтай зохицуулах боломж муутай байна.
 • Сард хэрэглэгдэг эмийн зардал болон шатахууны зардал хүрэлцдэггүй / орон нутгийн болон олон улсын төв зам дайран өнгөрдөг учир зам тээврийн аваар их гардаг

 Үйлчлүүлэгчид чиглэсэн ээлтэй орчин

 • 2016 онд эрүүл мэндийн төвийн дээврийн их засварыг 63 сая төгрөгний зардлаар хийсэн.
 • 2016 онд түргэн тусламжийн шинэ пургон машин шинээр авсан.
 • 2017 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр биохимийн хагас автомат анализатор аппарат, ЭКГ-ийн аппарат шинээр авсан.
 • 2018 онд дотоод урсгал засварыг малчдын хандиваар 1790000 төгрөгийн зардлаар хийсэн.
 • Байгууллагын дотоод урсгалыг стандартын дагуу зөв зохион байгуулсан.
 • Нийгмийн хариуцлагын гэрээгээр аж ахуй нэгжийн 1000000 төгрөгийн хандиваар шаардлагатай хүлээн авах түргэн тусламжийн багаж хэрэгсэл авсан.

Сэтгэл ханамжийн судалгаанд хийсэн дүн

Сэтгэл ханамж

2015

2016

2017

  1

Үйлчлүүлэгчийн эерэг сэтгэл ханамжийн хувь

86%

83%

90%

 

Шалгуур үзүүлэлтээр хийсэн үнэлгээний дүн

Шалгуур үзүүлэлтийн бүлэг

Эрүүл мэндийн байгууллагын өөрийн үнэлгээний дүн  (хувь)

Шинжээчдийн багийн үнэлгээний дүн

(хувь)

 

Магадлан итгэмжлүүлэх хугацаа: ..... жил

/шинжээчдийн багийн санал/

I. Удирдлага, бүтэц, зохион байгуулалт

100%

   

II.Тусламж, үйлчилгээний технологийн мөрдөлт

99%

 

III.Эрүүл ахуйн нөхцөл, халдварын хяналт, сэргийлэлт

100%

 

Шалгуур үзүүлэлтийг хангасан дүн (хувь)

99,6%

 

 

2021-10-15 11:26:50