Онлайн гишүүн

Одоогоор 37 зочин холбогдсон

Зарлал

Байгаль орчны багц хуулиуд шинэчлэгдэн батлагдлаа PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
4 дэх өдөр, 15-11-2012 03:14
Байгаль орчны багц хуулиуд 2012 оны 05 сард шинэчлэгдэн батлагдаж хэрэгжээд байна. Энэ хуулиар нэмэлт өөрчлөлтүүд орсон байна.
Бүтэц: Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам нэртэй болж өөрчлөгдсөн.
“Ойн тухай хуулиас” /шинэчилсэн найруулга/ 2012-05-17 өдөр 7 бүлэг 47зүйлтйэ. Энэ хуулийн зорилт нь МУ-ын ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх, эзэмших, ашиглах, ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.  “Ой” гэж мод, бут, сөөг болон бусад ургамал, хаг хөвд, амьтан, бичил биетэн шүтэлцэн орших хам бүрдлийн экологи-газарзүйн онцлог нөхцөл бүхий орчныг хэлнэ. “Ойн нөөц” гэж ойг талбай, ургаа модны эзэлхүүнээр нь илэрхийлсэнийг, “ой үржүүлэг” гэж урьд өмнө нь ой байгаагүй газарт таримал ой ургуулахыг, “Түймэрийн аюултай үе” гэж тухайн нутаг дэвсгэрт ой хээрийн түймэр гарах байгалийн нөхцөл бүрдсэн хуурайшилт цаг хугацаа буюу жил бүрийн 3 сарын 20-ны өдрөөс 6 сарын 10-ны өдөр, 9 сарын 20-нб өдрөөс 11 сарын 10-ны өдөр хүртэлх хугацааг “Ой хээрийн түймрийг илрүүлэх” гэж түймэр гарсан тухайн газрын байр зүй, тархалтын хэмжээг тодорхойлох түймрийн голомтыг тогтоохыг хэлнэ.
 

Санал асуулга

Манай сумын ажлын талаар...
 

Монгол Улсын Их Хурал

Баннер

Монгол Улсын Засгийн Газар

Баннер

Эрх Зүйн Мэдээллийн Нэгдсэн Систем

Баннер

Ард түмнийхээ саналыг агшин алдахгүй сонсоно...

БаннерPowered by Joomla!. Designed by: joomla templates download ThemZa  Valid XHTML and CSS.