• 70273698
  • gduuya865@gmail.com
Аймгийн засаг даргын нэрэмжит үзлэг ирлээ

Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит үзлэг суманд ирлээ. Энэ удаагийн үзлэгээр Аймгийн НБХ-ийн дарга Д.Мөнхцэцэгээр ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байна. Үзлэгээр суманд хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтыг биечлэн үзэх, тогтоол шийдвэрийн биелэлт зэрэг байгууллага, мэргэжилтэн бүр дээр үзлэг шалгалт хийнэ.

2022-06-17 19:59:11