• 70273698
  • gduuya865@gmail.com
Илүүдэл жингүй Эртэч Монгол

Илүүдэл жингүй Эртэч Монгол аяны хүрээнд суманд 3 сарын 18-с сумын Соёл спортын төвд өглөө бүр 07,00 цагаас иргэд, албан хаагчид цугларан идэвхтэй хөдөлгөөн хийж эхэлж байна. Энэ 7 хоног ЗДТГазар хариуцан явуулж байна.

2022-03-29 16:53:21