• 70273698
  • gduuya865@gmail.com
Эмэгтэйчүүдийн зөөвлөгөөнд оролцогсод мод тарилаа

Сумын хөгжилд-Эмэгтэйчүүдийн оролцоо-2022”- Төв. Баяндэлгэр сумын Эмэгтэйчүүдийн зөвлөгөөнд сумын эмэгтэйчүүдийн нэрэмжит “ҮР МОД”- ногоон төгөл мод тарих ү/а-нд 170 гаруй эмэгтэйчүүд, УИХ- гишүүн Ж. Батжаргал, аймгмйн БОАЖГ-ын дарга Ж. Даш-Яйчил, Баяндэлгэр сумын ЗД, ЗДТГ-ын хамт олон , сумын ЭЗ- ийн дарга гишүүд нийт 200- аад хүмүүс оролцон 1500 орчим ХАЙЛААСын тарьц тарьж суулгав

2022-06-13 11:11:28