• 70273698
  • gduuya865@gmail.com
Цаг үеийн мэдээлэл
ЭМТөв шинэ тоног төхөөрөмжтэй боллоо

Шинэ тоног төхөөрөмж...

2021-10-08 10:39:55

Дэлгэрэнгүй..
Ахмадуудад гарын бэлэг гардууллаа

гарын бэлэг гардууллаа...

2021-10-01 18:01:25

Дэлгэрэнгүй..
Ахмадуудаа шагнаж урамшууллаа

Ахмадын баярт...

2021-10-01 12:37:02

Дэлгэрэнгүй..
Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль өндөрлөлөө

Гамшгаас хамгаалах сургууль өндөрлөлөө...

2021-09-17 17:24:51

Дэлгэрэнгүй..
Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль болж байна

Команд штабын сургууль болж байна...

2021-09-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..