• 70273698
  • gduuya865@gmail.com
Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль болж байна

   

Төв аймгийн Онцгой байдлын газар, Эрүүл мэндийн газар, Мал эмнэлгийн газар, Улаан загалмай нийгэмлэг хамтран гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль 9 сарын 15-17-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Сургуулийн нээлтэнд сумын албан байгууллагууд, мэргэжлийн ангиуд оролцлоо.

Команд штабын сургуулийн үеэр сумын ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүнийг "Яаралтай цуглар" дохиогоор цуглуулж бэлэн байдлыг шалгаж мөн Гамшгийн тухай хууль, Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх зэрэг сэдвээр сургалт болж байна

2021-09-15 00:00:00