• 70273698
  • gduuya865@gmail.com
ЭМТөв шинэ тоног төхөөрөмжтэй боллоо

Орон нутгийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар “Монбиофарм” ХХК 21 сая төгрөгний лабораторийн багаж тоног төхөөрөмж нийлүүлээ. Эдгээр тоног төхөөрөмж нь дуслын автомат шахуурга, нярайн шарлалт хэмжих билиметр, мөн сумандаа цус, шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийх анализатортой болж байгаа юм байна.

2021-10-08 10:39:55