• 70273698
  • gduuya865@gmail.com
Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль өндөрлөлөө

 

 Төв аймгийн Онцгой байдлын газар, эрүүл мэндийн, Баяндэлгэр сум, Архуст сум, Эрдэнэ сумыг хамарсан Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль 9 сарын 15-17-ны өдрүүдэд болж өнгөрлөө.

Сургуулийн үеэр гамшгаас хамгаалах хууль, Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн дүрэм, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах журам, эрсдлийн тойм судалгаа хийх аргачлал, гамшгийн голомтоос нүүлгэн шилжүүлэх хүч хэрэгсэл дайчлах журам, анхны тусламж, мал амьтны халдварт өвчний үед хорио цээр тогтоох, короновируст /КОВИД-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зэрэг сэдвээр Онцгой байдлын газрын мэргэжилтэнгүүд хичээлийг танхимаар заалаа.

Сумын ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүн болон сумдын удирдах бүрэлдэхүүнийг яаралтай цуглар дохиогоор цуглуулж сургуулийн байранд гал түймрийн голомтыг таслан зогсоох, аврах ажиллагаа, эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх ажиллагаа зохион байгуулав.

Мөн сумын нутаг дэвсгэрт короновирусын цар тахлын үед хээрийн эмнэлэг дэлгэх, сумын Эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцах,

Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчин гарсан үеийн сумын Онцгой комисс, мал эмнэлгийн нэгж, мал эмнэлгийн тасгийн хийж гүйцэтгэх ажлын талаар зэрэг ажиллагаанууд боллоо.

2021-09-17 17:24:51