ТӨВ АЙМАГ 2020 ОНЫГ “ХҮРТЭЭМЖТЭЙ, ЧАНАРТАЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ” УРИАНЫ ЖИЛ БОЛГОН ЗАРЛАЛАА

Багваахай цэцэг
01/27/2020
ЗДТГ-ын 1 сарын ажил
02/03/2020

ТӨВ АЙМАГ 2020 ОНЫГ “ХҮРТЭЭМЖТЭЙ, ЧАНАРТАЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ” УРИАНЫ ЖИЛ БОЛГОН ЗАРЛАЛАА

Энэ ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд зарим сумдын улсын бүртгэлийг онлайн сүлжээнд холбож, иргэд төрийн лавлагааг онлайнаар захиалж авах боломж бүрдэж байна. Мөн малын эрүүл мэндийн нэгдсэн систем бий болгох, “уул уурхайн үйлдвэрлэлийн ил тод байдал” цахим сангийн мэдээллийг шинэчлэх, сумдын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, газрын төлбөрийн ногдуулалтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх,  цахим нийгмийн даатгалын үйлчилгээг нэвтрүүлж, тоон гарын үсгийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх зэргээр иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээг хялбаршуулан хүртээмжийг нэмэгдүүлж, үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж, төрийн үйлчилгээнд тавих иргэдийн хяналтын систем бий болох юм.

 “Баг-97″ төслийн хүрээнд багийн байр, ажиллах хүч, техник тоног төхөөрөмжийн хангалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр шат дараалсан арга хэмжээ авч ажиллахаар төлөвлөжээ.

“Чанарын менежментийн тогтолцоо” ISO 9001:2015 олон улсын стандарт, аймгийн төвийн Хэлтэс, агентлаг, харьяа байгууллагуудад менежментийн 5S-ийн зарчмыг тус тус нэвтрүүлж хэвшүүлнэ.