• 70273698
  • gduuya865@gmail.com
Нарны алхалт

11 сарын 4-нд Төв аймгийн Биеийн тамир спортын газрын мэргэжилтэнэүүд манай суманд ажиллаа. Энэ үеэр нарны төсвийн байгууллагуудыг хамарсан нарны алхалт зохион явуулав.

2021-11-10 09:39:40