ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ГАРСАН УРИАЛГА Хэвлэх
Зохиогч Administrator   
3 дах өдөр, 15-03-2017 02:36

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЧИГ ҮҮРГИЙГ МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ, БУСАД ХУУЛЬ ТОГТООМЖИД ЗААСАН БҮРЭН ЭРХИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭН, ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТҮРГЭН ШУУРХАЙ, ХҮНД СУРТАЛГҮЙ  ХҮРГЭЖ, АЖЛЫН ЦАГ АШИГЛАЛТ, АЖЛЫН  БҮТЭЭМЖИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЖ, ХАРИЛЦААНЫ СОЁЛЫГ ЭРХЭМЛЭН НЭГ НЬ НИЙТИЙН ТӨЛӨӨ НИЙТ НЬ НЭГНИЙ ТӨЛӨӨ УРИАН ДОР НЭГДЭН ТӨРИЙН АЛБАНЫ НЭР ХҮНДИЙГ ӨНДӨРТ ӨРГӨН АЖИЛЛАХЫГ НИЙТ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАДАА УРИАЛЖ БАЙНА.

Төрийн албан хаагчдын зөвлөгөөнд

оролцогсод

LAST_UPDATED2