Онлайн гишүүн

Одоогоор 37 зочин холбогдсон

Зарлал

Эмнэлэг
Эрүүл мэндийн төв 4 сард PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
2 дах өдөр, 09-05-2017 01:23

1. ÝЭìíýëãèéí á¿òýö ¿éë àæèëëàãààíû ñòàíäàðò õàíãàëòûã ñàéæðóóëæ, òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð õ¿ðòýýìæèéã äýýøë¿¿ëýõ òàëààð.

v Ýìíýëãèéí á¿òýö ¿éë àæèëëàãààíû ñòàíäàðò MNS 5081-2013,Ò¿ãýýìýë ¿éëäëèéí ñòàíäàðò MNS4621-2008-ûã ¿éë àæèëëàãààíäàà ìºðäºí ЭМГ-ын даргын 1/49 албан тоотын дагуу бүтэц орон тоогоо баталж 19.6 орон тоогоор 7 ортой ажиллаж байна.

LAST_UPDATED2
 
Эрүүл мэндийн төв 3 сард PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
2 дах өдөр, 04-04-2017 08:15

1. Ýìíýëãèéí á¿òýö ¿éë àæèëëàãààíû ñòàíäàðò õàíãàëòûã ñàéæðóóëæ, òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð õ¿ðòýýìæèéã äýýøë¿¿ëýõ òàëààð.

v Ýìíýëãèéí á¿òýö ¿éë àæèëëàãààíû ñòàíäàðò MNS 5081-2013,Ò¿ãýýìýë ¿éëäëèéí ñòàíäàðò MNS4621-2008-ûã ¿éë àæèëëàãààíäàà ìºðäºí ЭМГ-ын даргын 1/49 албан тоотын дагуу бүтэц орон тоогоо баталж 21.5 орон тоогоор 7 ортой ажиллаж байна.

v Õ¿í àìûã ªâ÷ëºëººñ Ó/Ñ-ëýõ ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ òàëààð: Íèéò ¿çëýã 1165 ¿¿íýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿çëýã 800 ,õºõíèé ºìºíãèéí ýðò èëрүүлэг үзлэгт 112 ,умайн хүзүүний өмөнгийн эрт илрүүлэг үзлэгт 41 иргэн,элэгний хорт хавдрын үзлэгт 162 иргэн,артерийн гипертензи чихрийн шижингийн үзлэгт 158 иргэн тус тус хамрагдлаа . Õýâòýí ýì÷ë¿¿ëñýí 47 õ¿í , àøèãëàñàí îð õîíîã 328 áàéíà. Æèðýìñíèé õÿíàëòàíä 9 ýìýãòýéг õÿíàëòàíä àâñàí , шинэ хяналт байхгүй.

LAST_UPDATED2
 
Эрүүл мэндийн төв 2 сард PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
2 дах өдөр, 07-03-2017 03:40
1. Ýìíýëãèéí á¿òýö ¿éë àæèëëàãààíû ñòàíäàðò õàíãàëòûã ñàéæðóóëæ, òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð õ¿ðòýýìæèéã äýýøë¿¿ëýõ òàëààð.

v Ýìíýëãèéí á¿òýö ¿éë àæèëëàãààíû ñòàíäàðò MNS 5081-2013,Ò¿ãýýìýë ¿éëäëèéí ñòàíäàðò MNS4621-2008-ûã ¿éë àæèëëàãààíäàà ìºðäºí ЭМГ-ын даргын 1/49 албан тоотын дагуу бүтэц орон тоогоо баталж 21.5 орон тоогоор 7 ортой ажиллаж байна.

LAST_UPDATED2
 
Эмнэлэг PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
3 дах өдөр, 07-10-2015 07:46

1.   Эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагааны стандарт хангалтыг сайжруулж, тусламж үйлчилгээний  чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх талаар
    Эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагааны стандарт MNS 5082-2005,Түгээмэл үйлдлийн стандарт MNS4621-2008-ыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажилладаг. Эмийн болон НЭМ-ийн тусламж үйлчилгээг Их эмч 1,бага эмч 3, сувилагч 4, эмийн санч 1, үйлчлэгч 2, гэсэн жолооч 1, тогтооч 1, галтч 4 гэсэн орон тоогоор тасралтгүй жигд хүртээмжтэй үзүүлж байна.
  Хүн амыг өвчлөлөөс урьдчилэн сэргийлэх эрүүлжүүлэх талаар:

Нийт үзлэг 2173 үүнээс у\с үзлэг 1023 хүн
.Мөн дархлаажуулалтын сарын аяны хүрээнд 125 хүүхдийн Улаанбурханы эсрэг вакцинд хамруулж,А амин дэм тарааж өгсөн.Хамрагдалт 99,2%.
í төлөвлөгөөний дагуу сайн дурын идэвхитэн бэлтгэх 5 хонгийн сургалт зохион байгуулж 10 сайн дурын идэвхитэн бэлтгэлээ.Амны хөндийн эрүүл мэнд сэдвээр УБС-ийн 12дугуур ангийн хүүхдүүд,дотуур байрны 27 хүүхдэд сургалт зохион байгууллаа.Мөн Улаан баатар хотоос мэргэжлийн эмчийг урин ирүүлж 10 ахмад настан хиймэл шүд хийлгэж,32 иргэн эмчлэн эрүүлжлээ.Осол гэтлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 52 хүнийг,сүрьеэгийн өртөөчилсөн сургалтанд 22 хүн,улаанбурхан өвчний сургалтанд цэцэрлэгийн 27 хүүхдийн эцэг эх асран хамгаалагч нарт,зөв хооллолт сэдвээр 0-2 насны хүүхэдтэй 10 эх,жирэмсэн 10 эмэгтэй тус бүр 1 удаа сургалт хийлээ.
Аймгийн МХА-ны шалгалтанд дунд эрсдэлтэй шалгууллаа.ЭМГ-ын хяналт үнэлгээний шалгалтанд “А” үнэлгээтэй ,аудитын шалгалтанд” итггэмжлэгдсэн байгууллага”-аар тус тус шалгагдлаа.
Улаанбурхан өвчний сургалтанд 87 хүн хамрагдсан.

Эрүүл мэндийн төв нь өвөлжилтйн бэлтгэл хангаж 24 м/куб мод бэлтгэж,эмнэлгийн хаалга цонхыг засварлаж, дулаалга хийлээ.Мөн үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхи үүднээс эмгэг судлалын өрөөг бүрэн засварлаж,цонхыг дотоод нөөцаа ашиглан шиллэсэн.Сүүдрэвч шинэр хийж тохижууллаа.Хавар тарийлсан төмс хүнсний ногоогоо хурааж үрийн төмс 30 кг,дотоодын хэрэгцээнд 50кг,дотоод орлого бүрдүүлэхэд 120 кг төмс хураан авлаа

 
Эмнэлэг PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
1 дэх өдөр, 25-05-2009 07:01
emnelegХүн эмнэлэгийн танилцуулга
Сумын эмнэлэг нь ЗХУ-ын хөрөнгө орулалтаар баригдаж 1968 онд ашиглалтанд орсон, стандартын барилгатай.
Сумын эмнэлэгт ажиллагсад
Их эмч -Багийн эмч Эх баригч бага эмч -Статистикч бага эмч -ЭМийн санч -Сувилагч  -Асрагч -Жолооч -Тогооч -Галч -Угаагч -1
Бүгд  19 ажилтан Сумын эмнэлгийн ор  -6 Жилдээ 270-290 хүн хэвтэн эмчлүүлдэг Нийт хүн ам – 1169. үүнээс Эрэгтэй – 638.Эмэгтэй – 527.НҮ насны эмэгтэйчүүд -308. 0 – 15 насны хүүхэд – 293.Нас хүртлэх хүүхэд -21.Ахмад настан – 112.Нийт өрх – 449.
Түргэн тусламжын 1 авто машинтай.Төв хөдөө хосолсон  2  багтай .
Баяндэлгэр сумын эмнэлэг нь: Амбулатори, Хүлэээн авах, Стоционар, Лаборатори, Эмийн сан  зэргээс бүрдэн ажилладаг.
LAST_UPDATED2
 
« ЭхлэлӨмнөх12ДараагийнТөгсгөл »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Санал асуулга

Манай сумын ажлын талаар...
 

Монгол Улсын Их Хурал

Баннер

Монгол Улсын Засгийн Газар

Баннер

Эрх Зүйн Мэдээллийн Нэгдсэн Систем

Баннер

Ард түмнийхээ саналыг агшин алдахгүй сонсоно...

БаннерPowered by Joomla!. Designed by: joomla templates download ThemZa  Valid XHTML and CSS.