Онлайн гишүүн

Одоогоор 41 зочин холбогдсон

Зарлал

Цэцэрлэг
Хүүхдийн цэцэрлэг 11 сард PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
5 дах өдөр, 08-12-2017 03:01

Тус сумын “Од” хүүхдийн цэцэрлэг нь 2017-2018 оны хичээлийн жилд аймгийн “Боловсролын тогтвортой хөгжлийн бодлого”, “хүүхэд бүр цэцэрлэгт” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд чадварлаг, судлаач, харилцааны өндөр чадвартай, мэргэжлийн багш, эцэг эхийн дэмжлэгтэйгээр сургалтын ээлтэй, аюулгүй орчныг хөгжүүлж, орон нутгийн онцлогийг тусгасан сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсний үндсэн дээр түүх өв уламжлал, зан заншлаа дээдэлсэн, эх оронч, эрүүл чийрэг бие бялдартай монгол хүүхдийг төлөвшүүлэн, сургуулийн өмнөх боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулна гэсэн зорилт тавин ажиллаж байна.

LAST_UPDATED2
 
Хүүхдийн цэцэрлэг 10 сард PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
3 дах өдөр, 08-11-2017 06:47

Тус сумын Од хүүхдийн цэцэрлэг нь 2017-2018 оны хичээлийн жилд аймгийн Боловсролын тогтвортой хөгжлийн бодлого, хүүхэд бүр цэцэрлэгт дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд чадварлаг, судлаач, харилцааны өндөр чадвартай, мэргэжлийн багш, эцэг эхийн дэмжлэгтэйгээр сургалтын ээлтэй, аюулгүй орчныг хөгжүүлж, орон нутгийн онцлогийг тусгасан сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсний үндсэн дээр түүх өв уламжлал, зан заншлаа дээдэлсэн, эх оронч, эрүүл чийрэг бие бялдартай монгол хүүхдийг төлөвшүүлэн, сургуулийн өмнөх боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулна гэсэн зорилт тавин ажиллаж байна.

LAST_UPDATED2
 
Хүүхдийн цэцэрлэг 9 сард PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
4 дэх өдөр, 19-10-2017 02:37

Тус сумын Од хүүхдийн цэцэрлэг нь 2017-2018 оны хичээлийн жилд аймгийн Боловсролын тогтвортой хөгжлийн бодлого, хүүхэд бүр цэцэрлэгт дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд чадварлаг, судлаач, харилцааны өндөр чадвартай, мэргэжлийн багш, эцэг эхийн дэмжлэгтэйгээр сургалтын ээлтэй, аюулгүй орчныг хөгжүүлж, орон нутгийн онцлогийг тусгасан сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсний үндсэн дээр түүх өв уламжлал, зан заншлаа дээдэлсэн, эх оронч, эрүүл чийрэг бие бялдартай монгол хүүхдийг төлөвшүүлэн, сургуулийн өмнөх боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулна гэсэн зорилт тавин ажиллаж байна.

LAST_UPDATED2
 
Хүүхдийн цэцэрлэгийн 5 сарын ажлын тайлан PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
3 дах өдөр, 05-07-2017 02:59