Онлайн гишүүн

Одоогоор 33 зочин холбогдсон

Зарлал

ЗДТГ-ын 2 сарын мэдээлэл PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
2 дах өдөр, 07-03-2017 03:20

Óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëò:

Сумын 2016 оны мал тооллогын мэдээ гарлаа. Үүнд: нийт 182187 мал тооллогдсон 5 төрлөөр нь:

Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

202

15502

11927

96214

58342

Өмнөх оныхоос тэмээ 1, адуу 1514, үхэр 1051, хонь 8693, ямаа 5927 нийт 17186 өссөн үзүүлэлттэй байна.

- Сумын 2016 оны хүн амын мэдээ: 1429. Эрэгтэй -785, эмэгтэй-644, 0-18 насны 436, 19-45 насны 467, 46-70 насны 342, 70-аас дээш насны 46 иргэд бүртгэгдлээ. Өмнөх оныхоос 26 хүнээр өссөн байна.

1. 02 сарын 07-ноос 3 сарын 08 -ний хооронд Сумын хэмжээнд сар шинийг баярыг угтаж “Нийтийн эргүүл” сарын аянг Засаг даргын захирамж гарган зохион байгуулж байна. Аяны хүрээнд хариуцлагатай эргүүл жижүүр томилогдон ажиллаж байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцан нийтийн гудамж талбайд эргүүл шалгалтыг хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэж байна. Мөн аяны хүрээнд 2017 оны 02 дугаар сарын 07-ноос 17-ний хооронд сумын Засаг дарга, сумын ИТХ-ын дарга, Багийн Засаг дарга нар, холбогдох бусад мэргэжилтэн нар өвөлжилт хүндрэлтэй байгаа хөдөөгийн айл өрхүүдээр орж тэдний санал хүсэлтийн сонсож ажиллав.

2. Ñóìûí 2016 îíû àâàðãóóäûã òîäðóóëæ ñàð øèíèéí ºäºð õ¿ëýýí àâ÷ õ¿íäýòãýë ¿ç¿¿ëëýý. ¯¿íä:

-“Улсын сайн малчин”-аар Байдлаг багийн малчин Б.Энх-амгалан

“Аймгийн сайн малчин-аар Галуут багийн малчин Д.Цэнгэлмаа

- сумын “Ñàéí ìàë÷èí”-ààð Áàéäëàã áàãèéí ìàë÷èí Ц.Эрдэнэбаяр

- сумын “Ñàéí ìàë÷èí”-ààð Ãàëóóò áàãèéí ìàë÷èí П.Гантулга

- сумын “Ñàéí ìàë÷èí”-ààð Ãàëóóò áàãèéí ìàë÷èí М.Галсүрэн

- ñóìûí àâàðãà “Òºðèéí àëáàí õààã÷”-ààð сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Т.Шинэхүү

-“Шилдэг хүүхэд”-ээр ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-р ангийн сурагч Р.Болортуяа

- ñóìûí àâàðãà “¯éëäâýðëýë ¿éë÷èëãýý ýðõëýã÷” –ýýð иргэн А.Сарангэрэл

- ñóìûí àâàðãà “¯éë÷èëãýýíèé àëáàí õààã÷”-ààð цэцэрлэгийн óóðûí çóóõíû ãàë÷ У.Сүхбаатар

3. Төв аймгийн Онцгой байдлын газраас ирүүлсэн өвсийг боодлыг 5000 төгрөгөөр бодож 900 боодол өвс авчирч өвөлжилт хүндэрсэн цас ихтэй байгаа малчдад бэлэн мөнгөөр нь олгох ажлыг зохион байгуулж байна.

4. Сумын хэмжээнд 331 төл мал хорогдсноос адуу 41, үхэр 54, хонь 111, ямаа 125 толгой тус тус хорогдоод байна.

LAST_UPDATED2
 

Санал асуулга

Манай сумын ажлын талаар...
 

Монгол Улсын Их Хурал

Баннер

Монгол Улсын Засгийн Газар

Баннер

Эрх Зүйн Мэдээллийн Нэгдсэн Систем

Баннер

Ард түмнийхээ саналыг агшин алдахгүй сонсоно...

БаннерPowered by Joomla!. Designed by: joomla templates download ThemZa  Valid XHTML and CSS.