Онлайн гишүүн

Одоогоор 40 зочин холбогдсон

Зарлал

Санжаажавын Зул PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
4 дэх өдөр, 31-10-2013 03:20

zulМонгол улсын сайн малчин Зул 1949 онд Өвөрхангай аймгийн Сант суманд төрсөн. 1965 онд Улаанбаатар хотын 22 дугаар сургууль, Политехникумд сурч байгаад төрсөн нутагтаа мал маллаж байгаад 1969 онд цэрэгт татагдан цэргийн албыг хаажээ.  1981 онд Төв аймгийн баяндэлгэр суманд шилжин ирж Хэрлэнбаян нэгдэлд элсэн 1990 он хүртэл ажилласан. 1991 онд өмч хувьчлалаар 150 толгой мал авч 1996 онд мянгат малчин болжээ.

С.Зул нь мал маллагааны  бэлчээрийн уламжлалт   арга барилын зэрэгцээгээр зах зээлийн нөхцөлд мал аж ахуйг эрхлэх арга ухааныг эзэмшиж , малынхаа үүлдэр угсааг сайжруулж нэгжээс авах ашиг шимийг нэмэгдүүлж  хязгаарлагдмал бэлчээрийг улирлын нарийн хуваарьтай зөв зүйтэй ашиглах , малын хашаа , саравчаа байнга засварлан  тордож малынхаа усны хангамжийг найдвартай байлгахад анхаардаг. Үүний тулд ашиглах боломжгүй болсон  худгийг хувийнхаа 2 сая төгрөгөөр засварлаж бэлчээртýý  хамаарах 2 булгийн эхийг хашин хамгаалах зэрэг үр дүнтэй ажлуудыг хийжээ .

 

Малынхаа үүлдэр угсааг сайжруулахаар хувиасаа сүүлийн жилүүдэд нийт 20 сая төгрөгийн хөрөнгө зарцуулж Дорнодын талын улаан үүлдрийн 1 бух 5 гунж , Сүхбаатарын “Баяндэлгэр “ ийн 2 ухна “ Баянцагаан” омгийн 2 хуц , сумынхаа  нутгийн шилмэл омгийн  2 хуц , 1 азрага , 4 ухна худалдан авч сүргээ сэлбэсний үр дүнд малынх нь чанар эрс сайжирч  С.Зулын өрхийн орлого байнга өсч ирсэн байна.  Мөн цус сэлбэсэн цөм сүргээсээ нутгиийнхаа 10 малчинд 1 бух , 5 хуц , 2 ухныг малынх нь чанарыг сайжруулахад нь зориулан   өгсөн байна .

 

Багануур дүүрэгтэй хил залгаа байршилтай, сумынхаа харьцангуй олон  тооны малтай,  нягтрал ихтэй  талхлагдсан бэлчээрийг зөв ашиглах талаар их санаачлага гарган ажиллаж байна.

С. Зул нь аж ахуйгаа суурийн зохион байгуулалтанд оруулж хонио эр сувай, хурга, төллөх хонины зэрэг төрлөөр нь ялган тус тусад нь нэг малчин өрхөд хариуцуулан нийт 3 өрхийн 6 иргэнийг ажлын байраар ханган цалинжуулдаг

Тэрээр өөрийн арга барилаа залуу малчдад эзэмшүүлж тэднийг малжуулахад  хувь нэмрээ оруулж сүүлийн 3 жилд нийт 7 өрхөд бүгд 639 толгой малыг үнэ төлбөргүй  өгч тусалсан нь одоо өсч үржин эдгээр өрхүүд тогтвортой мал аж ахуй эрхлэн аж амьдралаа залгуулж байна.

С. Зул нь сум орны цаг үеийн зорилтыг хэрэгжүүлэх , төсвийн байгууллагуудын   үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад   хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж сумынхаа сургуулийн 60 жилийн ойгоор 30 толгой мал , 500 мянган төгрөг хандивласан нь одоо багш нарын болон дотуур байрны хүүхдийн хүнсний хэрэгцээг хангах , “ Үдийн цай” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд үр ашгаа өгсөөр байна

Мөн сумын хүүхдийн цэцэрлэгтэй байнга  хамтран ажиллаж цэцэрлэгийн материаллаг баазыг сайжруулах болон байрны засварт зориулан 100,0 мянган  төгрөг, 10 хургатай хонь , мөн Эрүүл мэндийн төвийн эмчлүүлэгчдийн хоол хүнсэнд зориулж 10 хургатай хонь тус тус  хандивласан байна .

С. Зул нь мал сүргээ төлөөр нь тогтвортой өсгөж  1995, 1996 онд “Сумын  аврага “ малчин ,1997 онд мал сүргийнхээ тоо толгойг   өсгөн ашиг шимийг нэмэгдүүлж сум орны өмнө тулгамдсан зорилтыг хэрэгжүүлэхэд оруулсан хувь нэмрийг үнэлж “ Аймгийн сайн малчин” цолоор ,мөн Ардын хувьсгалын 70,80 90 жилийн ойн медаль ,1998 онд Аймгийн засаг даргын “Хүндэт жуух бичиг” ,2011 онд Àéìãèéí çàñàã äàðãûí “Õ¿íäýò òýìäýã”-ýýð   шагнагдаж 2012 онд Монгол улсын сайн малчины болзол ханган шалгарлаа.

С.Зул нь мал маллагааны  бэлчээрийн уламжлалт   арга барилын зэрэгцээгээр зах зээлийн нөхцөлд мал аж ахуйг эрхлэх арга ухааныг эзэмшиж , малынхаа үүлдэр угсааг сайжруулж нэгжээс авах ашиг шимийг нэмэгдүүлж  хязгаарлагдмал бэлчээрийг улирлын нарийн хуваарьтай зөв зүйтэй ашиглах , малын хашаа , саравчаа байнга засварлан  тордож малынхаа усны хангамжийг найдвартай байлгахад анхаардаг. Үүний тулд ашиглах боломжгүй болсон  худгийг хувийнхаа 2 сая төгрөгөөр засварлаж бэлчээртýý  хамаарах 2 булгийн эхийг хашин хамгаалах зэрэг үр дүнтэй ажлуудыг хийжээ .

Малынхаа үүлдэр угсааг сайжруулахаар хувиасаа сүүлийн жилүүдэд нийт 20 сая төгрөгийн хөрөнгө зарцуулж Дорнодын талын улаан үүлдрийн 1 бух 5 гунж , Сүхбаатарын “Баяндэлгэр “ ийн 2 ухна “ Баянцагаан” омгийн 2 хуц , сумынхаа  нутгийн шилмэл омгийн  2 хуц , 1 азрага , 4 ухна худалдан авч сүргээ сэлбэсний үр дүнд малынх нь чанар эрс сайжирч  С.Зулын өрхийн орлого байнга өсч ирсэн байна.  Мөн цус сэлбэсэн цөм сүргээсээ нутгиийнхаа 10 малчинд 1 бух , 5 хуц , 2 ухныг малынх нь чанарыг сайжруулахад нь зориулан   өгсөн байна .

Багануур дүүрэгтэй хил залгаа байршилтай, сумынхаа харьцангуй олон  тооны малтай,  нягтрал ихтэй  талхлагдсан бэлчээрийг зөв ашиглах талаар их санаачлага гарган ажиллаж байна.

С. Зул нь аж ахуйгаа суурийн зохион байгуулалтанд оруулж хонио эр сувай, хурга, төллөх хонины зэрэг төрлөөр нь ялган тус тусад нь нэг малчин өрхөд хариуцуулан нийт 3 өрхийн 6 иргэнийг ажлын байраар ханган цалинжуулдаг

Тэрээр өөрийн арга барилаа залуу малчдад эзэмшүүлж тэднийг малжуулахад  хувь нэмрээ оруулж сүүлийн 3 жилд нийт 7 өрхөд бүгд 639 толгой малыг үнэ төлбөргүй  өгч тусалсан нь одоо өсч үржин эдгээр өрхүүд тогтвортой мал аж ахуй эрхлэн аж амьдралаа залгуулж байна.

С. Зул нь сум орны цаг үеийн зорилтыг хэрэгжүүлэх , төсвийн байгууллагуудын   үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад   хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж сумынхаа сургуулийн 60 жилийн ойгоор 30 толгой мал , 500 мянган төгрөг хандивласан нь одоо багш нарын болон дотуур байрны хүүхдийн хүнсний хэрэгцээг хангах , “ Үдийн цай” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд үр ашгаа өгсөөр байна

Мөн сумын хүүхдийн цэцэрлэгтэй байнга  хамтран ажиллаж цэцэрлэгийн материаллаг баазыг сайжруулах болон байрны засварт зориулан 100,0 мянган  төгрөг, 10 хургатай хонь , мөн Эрүүл мэндийн төвийн эмчлүүлэгчдийн хоол хүнсэнд зориулж 10 хургатай хонь тус тус  хандивласан байна .

С. Зул нь мал сүргээ төлөөр нь тогтвортой өсгөж  1995, 1996 онд “Сумын  аврага “ малчин ,1997 онд мал сүргийнхээ тоо толгойг   өсгөн ашиг шимийг нэмэгдүүлж сум орны өмнө тулгамдсан зорилтыг хэрэгжүүлэхэд оруулсан хувь нэмрийг үнэлж “ Аймгийн сайн малчин” цолоор ,мөн Ардын хувьсгалын 70,80 90 жилийн ойн медаль ,1998 онд Аймгийн засаг даргын “Хүндэт жуух бичиг” ,2011 онд Аймгийн засаг даргын хүндэт тэмдэгээр   шагнагдаж 2012 онд Монгол улсын сайн малчины болзол ханган шалгарлаа.

 

Сэтгэгдлүүд (0)Add Comment

Write comment
smaller | bigger

busy
LAST_UPDATED2
 

Санал асуулга

Манай сумын ажлын талаар...
 

Монгол Улсын Их Хурал

Баннер

Монгол Улсын Засгийн Газар

Баннер

Эрх Зүйн Мэдээллийн Нэгдсэн Систем

Баннер

Ард түмнийхээ саналыг агшин алдахгүй сонсоно...

Баннер


Сүүлд нэмэгдсэн

Их уншсан


Powered by Joomla!. Designed by: joomla templates download ThemZa  Valid XHTML and CSS.