Шар булгийн рашааны хамгаалалтын бүсийг тогтоож, тэмдэгжүүлэх ажлыг эхлүүллээ

Сумын ИТХурал, Байгал орчны алба, Байдлаг багийн засаг дарга хамтран Галттай Булнайн Шар булгийн рашааны хамгаалалтын бүсийг тогтоож тэмдэгжүүлэх ажлыг […]

Read More »

Олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэгт урьж байна

“Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайлангийн төсөл” -ийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийг Багануур дүүрэг болон Баяндэлгэр сумыг […]

Read More »