Шар булгийн рашааны хамгаалалтын бүсийг тогтоож, тэмдэгжүүлэх ажлыг эхлүүллээ

Сумын ИТХурал, Байгал орчны алба, Байдлаг багийн засаг дарга хамтран Галттай Булнайн Шар булгийн рашааны хамгаалалтын бүсийг тогтоож тэмдэгжүүлэх ажлыг […]

Read More »