ЭМТ-ийн 10 сарын ажил

Эрүүл мэндийн төв нь иргэдийг эмчлэн эрүүлжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж 266  үзлэг хийснээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг 80 үүнээс элэгний хорт хавдрын […]

Read More »

ЭМТ-ийн 5 сарын ажил

Эрүүл мэндийн төв нь иргэдийг эмчлэн эрүүлжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж 704  үзлэг хийснээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг 539 үүнээс элэгний хорт хавдрын […]

Read More »

Сумын Эрүүл мэндийн төвөөс 2019 оны 5-р сарын 21 өдөр  “Улаан бурхан өвчинд цэг тавья” уриатай улаан бурханы нэмэлт дархлаажуулалтын […]

Read More »

Эрүүл мэндийн төв 3 сард

Эрүүл мэндийн төв нь иргэдийг эмчлэн эрүүлжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж 351 үзлэг хийснээс урьдчилан сэргийлэх үзлэг 220 үүнээс элэгний хорт хавдрын […]

Read More »

ЭМТ-ийн 1 сарын ажлын мэдээ

Эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагааны стандарт хангалтыг сайжруулж, тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх талаар: Эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагааны стандарт MNS 5081-2013, […]

Read More »

ЭМТ-н 12 сарын тайлан

Эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагааны стандарт хангалтыг сайжруулж тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх талаар Эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагааны стандарт MNS 5081-2013 […]

Read More »

Танилцуулга

Сумын эрүүл мэндийн төв нь анх 1937 онд нэг бага эмчтэйгээр байгуулагдаж 1968 онд их эмчийн салбар болон өргөжин одоогийн […]

Read More »