Байдлаг багт ажлын хэсэг ажиллаа

smart

Аймгийн засаг даргаас өгсөн үүргийн дагуу баавгайн сэрэмжлүүлэг тараах шуурхай бүлэг байгуулан Байдлаг багийн ойн сан бүхий газраар эргүүл шалгалт хийн, баавгайн сэрэмжлүүлэг, гал түймэр, болон ой хээрийн түймрээс урьдчлан сэргийлэх материал тарааж иргэдтэй уулзаж санал хүсэлтийг сонсож ажиллаа. Мөн шар булгийн рашаан тойрсон газрыг цэвэрлэлээ.