Лед гэрэлээр гоёлоо

Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын гадна хүрээнд LED гэрэлтүүлэг хийн сумын өнгө үзэмжинд өнгө нэмлээ