Шар булгийн рашааны хамгаалалтын бүсийг тогтоож, тэмдэгжүүлэх ажлыг эхлүүллээ

Сумын ИТХурал, Байгал орчны алба, Байдлаг багийн засаг дарга хамтран Галттай Булнайн Шар булгийн рашааны хамгаалалтын бүсийг тогтоож тэмдэгжүүлэх ажлыг эхлүүллээ. Цаашид сумын ИТХ, ЗДТГ, “Галт Булнай” ХХК хамтран рашаанчдын буудаллах талбай, журмыг тогтоон хэрэгжүүлэх зорилт тавьж байна