Улаан бурхан өвчний вакцинд хамруулав

 

 

 

 

 

 

Сумын эрүүл мэндийн төв 2019 оны 5-р сарын 16 өдөр улаан бурхан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Улаан бурхан өвчинд цэг тавья” уриатай улаан бурханы нэмэлт дархлаажуулалт ЕБС-ийн 10-18 насны хүүхдүүдийг хамрууллаа.