Хуулиа дээдлэе тэмцээн болов

Монгол улсын Хууль зүй дотоод яам, Монгол улсын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Цагдаагийн ерөнхий газар хамтран Ерөнхий боловсролын сургуулийн “Өсвөрийн сэргийлэгч” бүлгэмийн үйл ажиллагааг эрчимжуулэх зорилгоор “Өсвөрийн сэргийлэгч” улсын уралдаан зарласантай холбогдуулан аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс жил бүр уламжлал болгон зохион явуулдаг “Хуулиа дээдлэе-2019” тэмцээний зүүн бүсийн Мөнгөнморьт, Баянжаргалан, Баянцагаан, Баян, Эрдэнэ, Баяндэлгэр 6 сум оролцсон тэмцээнд манай сум амжилттай оролцож түрүүлж 2-р байранд Эрдэнэ сум орлоо. Хүүхдүүддээ баяр хүргье.