ЗДТГ-ын 12 сарын мэдээлэл

  1. Гэр хороолол, айл өрхүүд, гудамж талбайн гэрэлтүүлгийг Нийгмийн хаиуцлагын гэрээгээр 76-н ширхэгийг тавиад байна. Мөн иргэдийн хүсэлтээр гудамж талбайд 10 ширхэг камерийг байршуулан тависан.
  2. Жилийн эцэсийн мал тооллого Галуут, Галттай булнай байгуудад 12-р сарын 07-ноос эхлэн явагдлаа мал 5-н төрөлдөө өссөн байна. 2 багт 4-н тооллогын хэсэг гарч амжилттай дуусгасан.
  3. Засаг даргын тамгын газарын бүх ажилтан албан хаагчийг дотоод сүлжээ, интернэтэд бүрэн холбож дуусгасан.
  4. Сумын Засаг даргын тамгын газрын шинэ жил 2018.12.17

Хүн эмнэлгийн шинэ жил 2018.12.21

Сумын шинэ жил 2018.12.30

Ахмадын шинэ жил

Сургуулийн шинэ жил

Цэцэрлэгийн шинэ жил

Галуут багийн шинэ жил тус тус болж өнгөрлөө

  1. 2018 оны 12-р сард TV5 телевизийн Малчдын бүлгүүдтэй хамтран Гэмт хэрэг, Малын хулгайтай тэмцэх нэвтрүүлгийн хаалтын ажиллагаа зохион байгуулагдаж Малчдын бүлгүүд өргөнөөр хамрагдлаа. Тус арга хэмжээнд Аймгийн цагдаагийн газрын Малын хулгайтай тэмцэх тасгийн төлөөлөл, Хууль зүйн яамны төлөөлөл, Сумын удирдлагууд, СГХУСАЗЗ-ийн гишүүд оролцлоо.
  2. 2018 оны тайлан мэдээнүүд жилийн эцэсийн байдлаар гарч холбогдох дээд шатны байгууллагуудад хүргэгдсэн.