Цэцэрлэг

01/27/2020

Од хүүхдийн цэцэрлэгийн хийсэн ажлын тайлан 2020.02.14

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг тасалдуулахгүй байх үүднээс теле сургалт зохион байгуулж байгаа бөгөөд сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд зориулсан сургалтыг хуваарийн дагуу үзэж, хичээл, хөгжүүлэх […]
03/19/2020

Од хүүхдийн цэцэрлэгийн хийсэн ажлын тайлан

Монгол Улсын Засгийн газрын Улсын онцгой комиссын 2020 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар шинэ төрлийн коронавирусын дэгдэлт  дэлхийн улс орнуудад хурдтай тархаж байгаатай холбогдуулан […]
03/19/2020

Од хүүхдийн цэцэрлэгийн хийсэн ажлын тайлан 2020.03.06

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг тасалдуулахгүй байх үүднээс теле сургалт зохион байгуулж байгаа бөгөөд сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд зориулсан сургалтыг хуваарийн дагуу үзэж, хичээл, хөгжүүлэх […]