Нохойд галзуугийн вакцин, туулгалт хийлээ

Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ
03/19/2020

Нохойд галзуугийн вакцин, туулгалт хийлээ

Монгол улсын Ерөнхий сайдын  2020 оны 2 дугаар сар 10 ний өдрийн 01 тоот АЛБАН ДААЛГАВАР,Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 2 дугаар сар 20 өдрийн А/119 тоот захирамж, Сумын Засаг даргын 2020 оны 2 дугаар сар 28 өдрийн А/40 тоот Захирамжийг үндэслэн  Сумын төвийн нохой муурын судалгаа гарган  Мал эмнэлэг,ХАА-н тасаг, Мал эмнэлгийн аж ахуй нэгжтэй хамтран  40 айл өрхөөр орж 43 нохойд галзуугийн вакцин, туулгалт хийж, Мөн галзуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг өгч ажиллаа.

            Дэлгэр-Ажнай ХХК нь нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд сумын төвийн албан байгуулага,аж ахуй нэгжүүдийн зогсоол  орчмоор  410 м2 талбайд 450 000 төгрөгийн ариутгал халдваргүйтгэлийг хийсэн.