Байгууллагууд

02/03/2020

ЗДТГ-ын 1 сарын ажил

Нийтийн сонсголын тухай хуулийн хүрээнд хуулиуд болон дагалдаж гарсан тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх талаар сумандаа зохион байгуулсан ажил, үр дүнгийн талаар тайлан мэдээлэл бэлтгэж, нийтэд тайлагнах ажлыг […]
03/19/2020

Од хүүхдийн цэцэрлэгийн хийсэн ажлын тайлан

Монгол Улсын Засгийн газрын Улсын онцгой комиссын 2020 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар шинэ төрлийн коронавирусын дэгдэлт  дэлхийн улс орнуудад хурдтай тархаж байгаатай холбогдуулан […]
03/19/2020

Од хүүхдийн цэцэрлэгийн хийсэн ажлын тайлан 2020.03.06

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг тасалдуулахгүй байх үүднээс теле сургалт зохион байгуулж байгаа бөгөөд сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд зориулсан сургалтыг хуваарийн дагуу үзэж, хичээл, хөгжүүлэх […]
04/13/2020

ЕБСургуулийн 2020 оны эхний хагас жилийн тайлан

06/03/2020

Цэцэрлэгийн 3 сарын мэдээ