• 70273698
  • gduuya865@gmail.com
ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНДЭЛГЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 2021 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

https://www.tender.gov.mn/mn/plan/index?year=2021&selGovernorId=149&selClientId=1453535505626&tenderTypeId=1&get=1

2021-09-15 00:00:00