• 70273698
  • gduuya865@gmail.com
2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНДЭЛГЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 2021 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө...

2021-09-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..